Προτάσεις & Λύσεις

Πρόβλημα & Λύση: Υγρασία σε εξωτερικούς τοίχους

Πρόβλημα

Τα προβλήματα υγρασίας σε εξωτερικούς τοίχους λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά αν δεν έχει ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία στεγανού σοβά ή αν είναι βαμμένoι με χαμηλής ποιότητας χρώμα.

Τέτοιου είδους προβλήματα είναι ακόμη πιο έντονα σε τοίχους με βόρειο προσανατολισμό, με ρηγματώσεις ή σε τοίχους που βρίσκονται κοντά στην θάλασσα.  Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μπορεί να γίνει εύκολα και αποτελεσματικά ακόμη και εκ των υστέρων, κατά τη βαφή τους.

Λύση

Το ISOMAT FLEXCOAT αποτελεί την ιδανική λύση για τη στεγάνωση τοίχων έναντι βροχής.  Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας, μεγάλης ελαστικότητας, υδατοδιαλυτό χρώμα, με βάση ακρυλικές ελαστομερείς ρητίνες. Παρέχει πλήρη στεγανότητα, κάλυψη ρηγματωμένων επιφανειών, εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και επιτρέπει την διαπνοή του δομικού στοιχείου.

Προετοιμασία υποστρώματος

  1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ.
  2. Ατέλειες σε εμφανή σκυροδέματα στοκάρονται με τους ρητινούχους τσιμεντόστοκους PLANFIX και PLANFIX-FINE.
  3. Ρηγματώσεις ή αρμοί γεμίζονται, αφού διευρυνθούν σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm, με την ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-Α ή με τον ελαστικό στόκο δύο συστατικών FLEX-COVER.
  4. Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι FLEX-PRIMER.
  5. Μετά το στέγνωμα του ασταριού εφαρμόζεται το ISOMAT FLEXCOAT.

Εφαρμογή του ISOMAT FLEXCOAT
Πριν από τη χρήση, το ISOMAT FLEXCOAT αναδεύεται ελαφρώς και χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο έως και 5% με καθαρό νερό.  Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.
Απόδοση ISOMAT FLEXCOAT: 8-12 m²/l ανά στρώση.