Προτάσεις & Λύσεις

Στεγάνωση για ταράτσες με ανεπαρκείς κλίσεις που μαζεύουν κατά τόπους λιμνάζοντα νερά

Προτάσεις και λύσεις στεγάνωσης από την ISOMAT!


1. Τυχόν τοπικές αποκαταστάσεις των κλίσεων γίνονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET. Για την εφαρμογή του ISOFLEX HYBRID απαιτείται καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.

2. Αρχικά ασταρώνεται καθολικά η ταράτσα με ISO-PRIMER.

3. Αφού στεγνώσει το αστάρι, επαλείφεται τοπικά μία στρώση ISOFLEX HYBRID κατά μήκος της συμβολής της ταράτσας με κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία κτλ.) καθώς και κατά μήκος υφιστάμενων ρωγμών, όπως και στα σημεία συναρμογής της ταράτσας με εξαερισμούς, καπνοδόχους, υδροροές κτλ.

4. Όσο είναι ακόμα νωπή η στρώση αυτή, ενισχύεται με ταινία πολυεστερικού υφάσματος ή υαλοπλέγματος πλάτους 10 cm.

5. Στη συνέχεια η ταράτσα επαλείφεται καθολικά με ISOFLEX HYBRID, με χρήση βούρτσας ή ρολού.

6. Ακολουθεί άλλη μία καθολική επάλειψη με ISOFLEX HYBRID, σταυρωτά με την προηγούμενη και εφόσον αυτή έχει στεγνώσει.

Related Products