Προϊόντα & Υπηρεσίες

Στεγάνωση: Μάθετε τα οφέλη και τα είδη στεγανοποίησης

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
Ο µεγαλύτερος «εχθρός» της οικοδοµής είναι η υγρασία, η οποία εισχωρεί στο κέλυφος του κτιρίου, αλλοιώνει τον οπλισµό και τα υλικά που το απαρτίζουν και δηµιουργεί διάφορα σοβαρά προβλήµατα στην οικοδοµή.

Είναι η συνηθέστερη αιτία αλλοίωσης της εικόνας και υγείας των κτιρίων. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει σε περίπτωση ύπαρξης υγρασίας να γίνεται διάγνωση (να εντοπίζεται η πραγµατική αιτία που δηµιούργησε το πρόβληµα) και να δίνεται άμεση λύση.

Η ISOMAT µε την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, έχει αναπτύξει µία ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων για τη στεγάνωση κάθε χώρου που µπορεί να παρουσιάσει προβλήµατα υγρασίας, όπως ταράτσα, υπόγειο, πισίνα, υγροί χώροι (µπάνιο, κουζίνα κτλ.), δεξαµενές κλπ. Όλα τα στεγανωτικά προϊόντα της ISOMAT, τσιµεντοειδή, ακρυλικά ή πολυουρεθανικά, είναι πιστοποιηµένα µε τη σήµανση CE σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 305/2011. Επίσης, ένας άλλος τρόπος στεγανοποίησης είναι οι ασφαλτικές µεµβράνες της GECO WATERPROOFING SYSTEMS , οι οποίες εξειδικεύονται στην παραγωγή αυτών των προϊόντων.

Οφέλη στεγανοποίησης

  • «Σφραγίζει» την οροφή του κτιρίου προστατεύοντας το από την υγρασία, τα λιµνάζοντα νερά και τον πάγο προλαµβάνοντας έτσι τυχόν διαρροές και ζηµιές που ίσως προκαλέσουν
  •  Αντανακλά την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και συµβάλει στην µείωση της κατανάλωσης ενέργειας διατηρώντας δροσερό το κτίριο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
  • Προλαμβάνει την δηµιουργία µούχλας και υγρασίας στους τοίχους
  • Προσφέρει μεγάλη ελαστικότητα και µεγάλη αντοχή στην συστολοδιαστολή
  • Αποφεύγεται η εμφάνιση τριχοειδών ρωγµών
  • Έχει εύκολη εφαρµογή
  • Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Επιλογές στεγανωτικών:

  1. Τσιµεντοειδή στεγανωτικά
  2. Πολυουρεθανικά / Υβρυδικά / Ακρυλικά
  3. Ασφαλτικές µεµβράνες