Προτάσεις & Λύσεις

Πρόβλημα & Λύση: Επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδου

Η επιφάνεια των δαπέδων από σκυρόδεμα παρουσιάζει συνήθως πολλές ανωμαλίες, καθιστώντας δύσκολη την τοποθέτηση πλακιδίων, μοκέτας, πλαστικού δαπέδου κλπ.

Πρόβλημα

Η επιτυχής εφαρμογή τέτοιων επιστρώσεων προϋποθέτει τη διαμόρφωση επίπεδης, λείας και ανθεκτικής επιφάνειας.  Η εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου, ρητινούχου τσιμεντοκονιάματος FLOWCRET 1-10 είναι η ιδανική λύση για τις πιο πάνω περιπτώσεις.  Συνιστάται για επιπέδωση και εξομάλυνση επιφανειών, που πρόκειται να δεχθούν διάφορες επιστρώσεις, όπως πλακάκια, μοκέτα, πλαστικό δάπεδο κλπ. Δύναται να λειτουργήσει και ως τελική επίστρωση για δάπεδα υπογείων, παταριών, οικιακών αποθηκών κλπ.

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνες, ρύπους, λάδια, σαθρά υλικά κλπ.  Η επιφάνεια ασταρώνεται με το ακρυλικό αστάρι UNI-PRIMER και αφήνεται να στεγνώσει για δύο ώρες περίπου.

Εφαρμογή του FLOWCRET 1-10

Σε 6,50 kg νερό προστίθεται ένα σακί 25 kg FLOWCRET 1-10 υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη ρευστή μάζα. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στροφών/λεπτό).  Η μάζα του FLOWCRET 1-10 διαστρώνεται σε μία στρώση με τη βοήθεια μεγάλης (λαστιχένιας) σπάτουλας, σε πάχος μέχρι 10 mm.
Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισμένου αέρα στην εφαρμοζόμενη αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί με ειδικό ακιδωτό ρολό ώστε να εμποδιστεί ο σχηματισμός φυσαλίδων.  Για μεγαλύτερα πάχη, έως 30 mm, συνιστάται η χρήση του FLOWCRET 3-30 EXPRESS, το οποίο είναι ταχύπηκτο.

Συμβουλές

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να είναι μεταξύ +5οC και +35οC.