Διάφορα Θέματα, Χρώμα & Διακόσμηση

Επιλέξτε χρώματα με οικολογικό σήμα!

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί ιδιαίτερα και παράλληλα η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη είναι αδύνατη χωρίς τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Ο καταναλωτής πλέον έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αλλάξει την στάση του απέναντι στο περιβάλλον.  Μέσα από τις επιλογές του για προϊόντα που επιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους, μπορεί να συμβάλει στην μείωση της ρύπανσης και την διαμόρφωση της οικολογικής συνείδησης στην αγορά, με ταυτόχρονη προστασία της υγείας του.

Τα οικολογικά πλαστικά χρώματα ISOMAT PREMIUM COLOR ECO και ISOMAT PROFESSIONAL COLOR ECO αποτελούν τις ιδανικές επιλογές για την διασφάλιση της ασφάλειας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.  Είναι Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής Οικολογικών Σημάτων της ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 71-3:2019 + A1:2021, Κατηγορία ΙΙΙ, για την ασφάλεια των παιχνιδιών σχετικά με τη μετανάστευση ορισμένων στοιχείων.

Επίσης, φέρουν την πιστοποίηση Indoor Air Comfort GOLD, η οποία θέτει τα πιο αυστηρά κριτήρια για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και δηλώνει ότι τα προϊόντα που τη φέρουν εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου!  Λαμβάνοντας υπόψιν την ενίσχυση της αειφορίας και βιωσιμότητας των κατασκευών, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η εν λόγω πιστοποίηση αναγνωρίζεται από πλήθος συστημάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης όπως LEED, BREEAM, WELL κ.ά.

Τέλος, τα χρώματα αυτά κατατάσσονται στην ανώτερη κλάση Α+, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, για την αξιολόγηση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων.