Προτάσεις & Λύσεις

Εξομάλυνση δαπέδου με αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα

Η ανάγκη γεμίσματος των δαπέδων (κάλυψη σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης, αποξήλωση παλαιού ξύλινου δαπέδου και αποκατάσταση υψομετρικών διαφορών, δημιουργία κλίσεων σε δώματα και μπαλκόνια) και εξομάλυνσής τους (τοποθέτηση πλακιδίων, μοκέτας, πλαστικού ή ξύλινου πατώματος) εμφανίζεται τόσο σε νέες κατασκευές, όσο και σε παλιές κατά την ανακαίνισή τους.

  1. Η ύπαρξη ανωμαλιών στα δάπεδα καθιστά δύσκολη την τοποθέτηση πλακιδίων, πλαστικού δαπέδου, μοκέτας κτλ
  2. Αρχικά καθαρίζεται το υπόστρωμα από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κτλ.
  3. Ακολούθως ασταρώνεται η επιφάνεια με UNI-PRIMER.
  4. Αφού στεγνώσει το αστάρι εφαρμόζεται το FLOWCRET 1-10. Το υλικό αναμιγνύεται με νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη ρευστή μάζα χωρίς σβόλους. Για πάχη από 3 mm έως 30 mm προτείνεται η χρήση του FLOWCRET 3-30 EXPRESS.
  5. Το FLOWCRET 1-10 εκχύεται στην επιφάνεια και διαστρώνεται με τη βοήθεια μεγάλης σπάτουλας, σε πάχος έως 10 mm σε μία μόνο στρώση. Μετά το στέγνωμα της επίστρωσης, μπορεί να καλυφθεί η επιφάνεια με πλακίδια, μοκέτα, πλαστικό πάτωμα.