Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση σαθρών σοβάδων

Προτάσεις και λύσεις από την ISOMAT!

  1. Η έλλειψη υδαταπωθητικότητας σε ένα σοβά οδηγεί σε σαθρότητά του και τελικά στην αποκόλλησή του.
  2. Αρχικά απομακρύνονται με σπάτουλα τα σαθρά τμήματα του σοβά.
  3. Στη συνέχεια καθαρίζεται καλά η επιφάνεια από τις σκόνες.
  4. Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με FLEX-PRIMER ή NANO-SEAL για τη σταθεροποίησή της.
  5. Η αποκατάσταση γίνεται με UNICRET-FAST, ενισχυμένα με την προσθήκη της ρητίνης ADIPLAST.
  6. Τα υλικά εφαρμόζονται με μυστρί, μετά το στέγνωμα του ασταριού.
  7. Αφού “τραβήξει” επαρκώς ο σοβάς, τρίβεται με σπογγώδες τριβίδι.
  8. Μετά το στέγνωμα του σοβά, η επιφάνεια ασταρώνεται με FLEX-PRIMER και βάφεται με FLEXCOAT.

Related Products