Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση ρωγμών μεταξύ κουφώματος και τοίχου

Προτάσεις και λύσεις από την ISOMAT!

Το πρόβλημα των μικροεπισκευών δεν εμφανίζεται μόνο σε παλιές κατασκευές που χρήζουν συντήρησης, αλλά και σε νέες όπου έχει γίνει λανθασμένη επιλογή υλικών ή κακή εφαρμογή τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει μία κατασκευή.

  1. Κακή επιλογή υλικών για τη σφράγιση της συναρμογής του κουφώματος με τον τοίχο οδήγησε στην εμφάνιση ρωγμών.
  2. Αρχικά διευρύνεται η ρωγμή σε πλάτος τουλάχιστον 3 mm.
  3. Ακολουθεί ο καλός καθαρισμός της από σκόνες.
  4. Η χρήση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή λερώματος του κουφώματος.
  5. Η ρωγμή σφραγίζεται με την ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-A.
  6. Η μαστίχη εξομαλύνεται όσο είναι ακόμα νωπή.
  7. Αμέσως μετά αφαιρείται με προσοχή η χαρτοταινία.
  8. Αφού στεγνώσει η ISOMASTIC-A, η ρωγμή βάφεται κατά μήκος της.