Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση μεμονωμένων ρωγμών στον σοβά

Μεμονωμένες ρωγμές στον σοβά, εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι επιφανειακές και δεν οφείλονται σε ρηγμάτωση τοιχοποιίας, μπορούν να αποκατασταθούν πολύ εύκολα.

1. Αρχικά διανοίγεται η ρωγμή και απομακρύνονται τα σαθρά τμήματα.

2. Στη συνέχεια καθαρίζεται η ρωγμή από τις σκόνες.

3. Ακολουθεί η ελαφριά διαβροχή της με νερό.

4. Παρασκευάζεται το FLEX-COVER με προσθήκη του Α-συστατικού (κονία) στο Β-συστατικό (γαλάκτωμα) και ταυτόχρονη ανάμιξη.

5. Η ρωγμή σφραγίζεται με το FLEX-COVER χρησιμοποιώντας σπάτουλα

6. Αφού στεγνώσει το υλικό σφράγισης, η επιφάνεια ασταρώνεται με FLEX-PRIMER και βάφεται με FLEXCOAT.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αντί του FLEX-COVER, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ISOMASTIC-A