Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση αποκολλημένων σοβάδων

Προτάσεις και λύσεις από την ISOMAT!

  1. Η πτώση ενός σοβά μπορεί να οφείλεται στην έντονη διάβρωσή του από το νερό
  2. Αρχικά απομακρύνονται με σπάτουλα τα σαθρά τμήματα του σοβά
  3. Στη συνέχεια καθαρίζεται καλά η επιφάνεια από τις σκόνες.
  4. Ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με FLEX-PRIMER ή NANO-SEAL για τη σταθεροποίησή της.
  5. Η αποκατάσταση γίνεται αφού στεγνώσει το αστάρι, με DUROCRET. Η χρήση τους απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού.
  6. Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί.
  7. Αφού “τραβήξει” επαρκώς, τρίβεται με σπογγώδες τριβίδι
  8. Αφού στεγνώσει το DUROCRET, η επιφάνεια ασταρώνεται με FLEX-PRIMER και βάφεται με FLEXCOAT.

Related Products