ΛΕΜΕΣΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AJAX

Ένα εμπνευσμένο έργο τόσο για την ομάδα Hadjiyiannis όσο και για το Ξενοδοχείο Ajax, Λεμεσός.

Τοποθεσία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AJAX, Λεμεσός

Χρονολογία
2014-2015

Τύπος Επιφανειών
Μπετόν, Σοβάς, Ξύλο

Επιφάνειες
Γήπεδα Τέννις, Εξωτερικές & Εσωτερικές
Τοιχοποιίες, Ξύλινες Πέργολες & Στέγαστρα

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

Εξωτερικές και Εσωτερικές Τοιχοποιίες:

Υλικά Προετοιμασίας:

 • Stabilising Solution (Water-Based) – SANDTEX
 • Ready Mixed Exterior Filler – SANDTEX
 • Spatoula Coarse – DECOFIX
 • Decoplast Super – DECOFIX
 • Spatoula Fine – DECOFIX

Εξωτερικές Επιφάνειες:

 • Fine Textured Matt – SANDTEX
 • X-Treme X-Posure Smooth – SANDTEX

Εσωτερικές Τοιχοποιίες:

 • Matt Vinyl Emulsion – CROWN
Ξύλινες Πέργολες και Στέγαστρα:

 Υπόστρωμα:

 • Wood Primer & Undercoat – CROWN
 • Undercoat – CROWN

Βαφή:

 • Quick Dry Gloss – CROWN
 • Solo Gloss – CROWN
Γήπεδα Τέννις:
 • 7100 – Floor Coating – RUST-OLEUM
 • Traffic Extreme Floor Paint – V33
 • Anti-Slip Additive – RUST-OLEUM

Άλλα Έργα