Προτάσεις & Λύσεις

Στεγάνωση υπογείου εσωτερικά με προϊόντα ISOMAT

Προτάσεις και λύσεις στεγάνωσης από την ISOMAT!

1. Οι επιφάνειες καθαρίζονται επιμελώς από σκόνες, σαθρά υλικά κτλ. Η γωνία στη συμβολή του δαπέδου με κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, υποστυλώματα), διαβρέχεται και εξομαλύνεται με DUROCRET, διαμορφώνοντας καμπύλο λούκι.

   

2. Στα περιμετρικά τοιχία, τα μορέλα και οι φουρκέτες διανοίγονται κωνικά σε βάθος 3 cm με κρουστικό και στοκάρονται με DUROCRET όπως και τυχόν αρμοί διακοπής εργασίας, αφού διανοιχθούν τριγωνικά κατά μήκος τους σε βάθος 3 cm, καθώς και οι υπάρχουσες φωλιές στο σκυρόδεμα.

   

3. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών παρατηρηθεί εισροή νερού, τα σημεία σφραγίζονται με το υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο AQUAFIX.

   

4. Τα περιμετρικά τοιχία διαβρέχονται καλά και επαλείφονται με AQUAMAT σε 2 έως 4 στρώσεις, ανάλογα με τον βαθμό καταπόνησης από το νερό. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Η επάλειψη γίνεται σε στρώσεις πάχους έως και 1 mmκαι επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cmπάνω από το φυσικό έδαφος.

5. Τέλος, το AQUAMAT επαλείφεται και στο δάπεδο του υπογείου σε 2 έως 4 στρώσεις κατά τον ίδιο τρόπο.

6. Με τη χρήση του AQUAMAT έχει διαμορφωθεί μία ενιαία στεγάνωση στο εσωτερικό του υπογείου, που μπορεί να δεχθεί χρώμα, σοβά ή επικάλυψη με πλακάκια.

Προτεινόμενα προϊόντα