Προτάσεις & Λύσεις

Στεγάνωση ταράτσας & επικάλυψη με πλακάκια

Προτάσεις και λύσεις στεγάνωσης από την ISOMAT!

1. Αρχικά καθαρίζεται καλά το υπόστρωμα από σκόνες, σαθρά υλικά κτλ. Ακολουθεί διαβροχή του, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

2. Επαλείφεται τοπικά μία στρώση AQUAMAT-ELASTIC κατά μήκος της συμβολής της ταράτσας με κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. στηθαία), κατά μήκος υφιστάμενων ρωγμών ή αρμών διαστολής, και στα σημεία συναρμογής της ταράτσας με εξαερισμούς, καπνοδόχους, υδροροές κτλ.

3. Όσο η στρώση είναι ακόμα νωπή ενισχύεται με ταινία πολυεστερικού υφάσματος πλάτους 10 cm.

4. Αν κριθεί απαραίτητο, για την καλύτερη ενσωμάτωση του οπλισμού στη στεγανωτική στρώση, ακολουθεί άλλη μία τοπική επάλειψη με AQUAMAT-ELASTIC.

5. Στη συνέχεια και αφού η τοπική στρώση έχει στεγνώσει, η ταράτσα επαλείφεται καθολικά με AQUAMAT-ELASTIC, με χρήση βούρτσας.

6. Ακολουθεί δεύτερη καθολική στρώση με AQUAMAT-ELASTIC, σταυρωτά με την προηγούμενη και εφόσον αυτή έχει στεγνώσει. Το πάχος κάθε στρώσης πρέπει να είναι μέχρι 1 mm.

7. Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται με τη χρήση της ελαστικής κόλλας ISOMAT AK 25.

8. Η αρμολόγηση γίνεται με MULTIFILL SMALTO 1-8. Ο συνδυασμός του AQUAMAT-ELASTIC με την ISOMAT AK 25 αποτελεί ένα άριστο σύστημα στεγάνωσης – κόλλησης πλακιδίων.