Προτάσεις & Λύσεις

Στεγάνωση πισίνας & βαφή με εποξειδικό χρώμα

Ένας οικονομικός τρόπος διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας μιας πισίνας είναι η βαφή της με ειδικό χρώμα (π.χ. εποξειδικό). H στεγανωτική στρώση στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσφέρει:

ΠΙΣΙΝΕΣ

Οι πισίνες, είτε σε εξωτερικό χώρο είτε σε εσωτερικό, αποτελούν τις πολυτελείς εγκαταστάσεις που θα κάνουν ένα ξενοδοχείο να ξεχωρίσει στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Για την κατασκευή τους πρέπει να τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι υψηλής αισθητικής, άρτιας λειτουργικότητας και να χρειάζεται περιορισμένες εργασίες συντήρησης. Η ISOMAT έχει αναπτύξει μία σειρά ολοκληρωμένων συστημάτων για την κατασκευή πισίνων, τα οποία περιλαμβάνουν προϊόντα για:

  • τη φάση της σκυροδέτησης και την κατασκευή του φορέα της
  • την επισκευή και εξομάλυνση της επιφάνειας της πισίνας για τη διαμόρφωση ενός ομαλού και σταθερού υποστρώματος
  • τη στεγανοποίηση
  • την τελική της επικάλυψη

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΒΑΦΗ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Ένας οικονομικός τρόπος διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας μιας πισίνας είναι η βαφή της με ειδικό χρώμα (π.χ. εποξειδικό). H στεγανωτική στρώση στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσφέρει:

  • Διάρκεια στον χρόνο, αφού η θέση της ανάμεσα στα δομικά στοιχεία της πισίνας και στη στρώση της εποξειδικής βαφής καθιστά μελλοντικές επεμβάσεις δύσκολες και δαπανηρές
  • Ισχυρή πρόσφυση στα δομικά στοιχεία της πισίνας, για να αντεπεξέρχεται επιτυχώς σε πιθανές αρνητικές πιέσεις, που μπορεί να αναπτυχθούν όταν αυτή είναι άδεια
  • Λεία επιφάνεια, καθώς θα αποτελεί την τελική στρώση πριν από την εφαρμογή της εποξειδικής βαφής

Sani Resort, Chalkidiki

Το εποξειδικό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως τελική επίστρωση της πισίνας, θα πρέπει να προσφέρει:

  • Ελαστικότητα, ώστε να μη ρηγματώνει από συστολοδιαστολές
  • Αντοχή στο νερό, στα χημικά που περιέχονται σε αυτό, καθώς και σε αυτά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της
  • Αντοχή στα καιρικά φαινόμενα (UV ακτινοβολία, παγετός κτλ.)

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΒΑΦΗ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Βαφή με το ειδικό εποξειδικό χρώμα για πισίνες

EPOXYCOAT-S

3. Αστάρωμα με το εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι

EPOXYPRIMER 500

2. Στεγάνωση με το ελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα

AQUAMAT-ELASTIC

1. Τσιμεντοκονία