Προτάσεις & Λύσεις

Στεγάνωση για ταράτσες με ανεπαρκείς κλίσεις στις οποίες παραμένουν στάσιμα νερά

Προτάσεις και λύσεις στεγάνωσης από την ISOMAT!

1. Αρχικά καθαρίζεται καλά το υπόστρωμα από σκόνες, σαθρά υλικά κλτ.

2. Ακολουθεί διαβροχή του, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

 

3. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή της πλάκας με κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. στηθαία, απόληξη κλιμακοστασίου κτλ.) διαβρέχεται.

4. Στη συνέχεια εξομαλύνεται με το DUROCRET.

 

5. Τέλος, λειαίνεται με τη βοήθεια κυλινδρικού αντικειμένου (πχ μπουκάλι), ώστε να διαμορφωθεί καμπύλο λούκι.

6. Παρασκευάζεται το AQUAMAT-ELASTIC, με ανάμιξη του Α-συστατικού(κονία) στο Β-συσταστικό(ελαστικοποιητής) και το απαιτούμενο νερό.

 

7. Γίνεται η πρώτη επάλειψη AQUAMAT-ELASTIC με βούρτσα, σε λωρίδες πλάτους 1 m. Η επάλειψη επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία κτλ.) κατά 15-20 cm.

8. Στη νωπή στρώση του AQUAMAT-ELASTIC, τοποθετείται και ενσωματώνεται πολυεστερικό ύφασμα (TRΕVIRA) πλάτους 1 m.

 

9. Η ενισχυμένη με πολυεστερικό ύφασμα πρώτη στρώση, αφού στεγνώσει, καλύπτεται από μία δεύτερη επάλειψη με AQUAMAT-ELASTIC.

10. Ακολουθεί τρίτη στρώση με λευκό AQUAMAT-ELASTIC σταυρωτά με την προηγούμενη και αφού αυτή έχει στεγνώσει. Το πάχος κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 mm.

 

Η τελική στρώση του AQUAMAT-ELASTIC  σε λευκό χρώμα προστατεύει τη στεγάνωση από τον ήλιο, συντελώντας έτσι στη μακροβιότερη αποτελεσματικότητα της.