Διάφορα Θέματα

Πρόγραμμα Κατάρτισης – Στεγάνωση-Τοιχοποιία

Η στεγάνωση και η τοιχοποιία είναι δύο από τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων  που αφορούν την κατασκευή κτιρίων και είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των υλικών που απαρτίζουν μια κατασκευή. Ωστόσο, η λανθασμένη επιλογή προϊόντων ή ο μη σωστός τρόπος εφαρμογής τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα, όπως διαρροές και υγρασία, που είναι ο χειρότερος εχθρός της οικοδομής.

Το πρόγραμμα κατάρτισης που  διοργανώθηκε από το Θεμιστόκλειον Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με τη Hadjiyiannis είχε σκοπό την  θεωρητική και πρακτική παρουσίαση της χρήσης των προϊόντων ώστε να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή επιλογή προϊόντος ανάλογα με την κάθε περίπτωση, τον σωστό τρόπο εφαρμογής και να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να ανιχνεύσουν τα αίτια και τις λύσεις του κάθε προβλήματος που παρουσιάζονται. Επίσης, η πρακτική εφαρμογή των προϊόντων και η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού κατάρτισε τους συμμετέχοντες με ικανότητες εφαρμογής των προϊόντων με ακρίβεια και επιδεξιότητα.

Στο πρόγραμμα παρευρέθηκαν επαγγελματίες στον τομέα της κατασκευής, μεταξύ αυτών πολιτικοί μηχανικοί, εργολάβοι και επιστάτες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός ακόμη Προγράμματος κατάρτισης επιβεβαιώνει την ανθρωποκεντρική και πελατοκεντρική φιλοσοφία που ακολουθεί η εταιρεία, καθώς και τη συνεχή της επένδυση σε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια.