Προτάσεις & Λύσεις

Ξεφλούδισμα Χρώματος: Πρόβλημα & Λύση

Προβλήματα και Λύσεις από τη Hadjiyiannis!

Επιφάνειες

Εξωτερική βαμμένη τοιχοποιία

Πρόβλημα

Αποσυγκόλληση-ξεφλούδισμα χρώματος

Πιθανές αιτίες

Οι πιθανές αιτίες του συγκεκριμένου προβλήματος μπορούν να αποδοθούν στα πιο κάτω:

  1. Έλλειψη τοπικής πρόσφυσης είτε του ασταριού είτε του χρώματος
  2. Ανεπαρκής καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και ξένα προς αυτήν σώματα
  3. Παράληψη χρήσης ασταριού
  4. Υπερβολική αραίωση ασταριού
  5. Εφαρμογή του χρώματος σε ακραίες καιρικές συνθήκες (σε θερμοκρασία άνω των 35 οC)

Λύση

Αρχικά θα πρέπει να γίνει τρίψιμο της επιφάνειας και απομάκρυνση του σαθρού χρώματος. Ακολουθεί σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας από την σκόνη. Όπου και αν χρειάζεται, γίνεται στοκάρισμα της επιφάνειας. Στην συνέχεια εφαρμόζεται το αστάρι, το οποίο θα ενισχύσει την πρόσφυση του χρώματος. Τέλος, εφαρμόζεται το χρώμα σε δύο στρώσεις.