Μη κατηγοριοποιημένο, Προτάσεις & Λύσεις

Ξεφλούδισμα: Πρόβλημα & Λύση

Το πρόβλημα

Το χρώμα μπορεί μερικές φορές να εμφανίσει «φουσκάλες» και στη συνέχεια να αποσπαστεί/ξεφλουδιστεί από την επιφάνεια του τοίχου, αφήνοντας την βαμμένη επιφάνεια “ανώμαλη” και αποκρουστική στην εμφάνιση.

Η αιτία

Το φαινόμενο του εξογκώματος και του ξεφλουδίσματος των χρωμάτων συμβαίνει λόγω κακής πρόσφυσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως:

  • το βάψιμο μιας υγρής επιφάνειας
  • το βάψιμο σε υψηλές θερμοκρασίες
  • η διαρροή υγρασίας
  • η ανεπαρκής προετοιμασία της επιφάνειας

Η λύση

Εάν το ξεφλούδισμα διαπεραστεί ως το υπόστρωμα, τότε η αιτία του προβλήματος πιθανό να είναι η υγρασία. Θα πρέπει να αφαιρεθεί όλη η βαφή της προβληματικής περιοχής μέχρι το υπόστρωμα, με ένα εργαλείο ξυσίματος. Στη συνέχεια εξομαλύνονται τα ξεφλουδισμένα άκρα με ένα κατάλληλο γυαλόχαρτο ή λειαντικό εργαλείο.

Εάν το ξεφλούδισμα εμφανίζεται μόνο στο πάνω στρώμα, αλλά όχι κάτω από το υπόστρωμα, αφαιρείται το χρώμα από την επηρεάζομενη περιοχή και στη συνέχεια λειαίνοται ελαφρώς οι άρκες της επιφάνειας έτσι ώστε το φινίρισμα να είναι ομαλό.

Μόλις αφαιρεθεί η προβληματική περιοχή, η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει πριν ξανά εφαρμοστεί το χρώμα.

Σημείωση: Πρέπει πάντα να ερευνώνται τα αίτια της υγρασίας, καθώς η απλή επαναβαφή της επιφάνειας δεν θα λύσει τυχόν υποκείμενα ζητήματα.