ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μηχανικός Τεχνικών Πωλήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αν θέλεις να ενταχθείς σε μια ομάδα όπου οι άνθρωποί της την έχουν αναδείξει ως «Εργοδότη Προτίμησης 2022-2023» μέσα από την έρευνα του ανεξάρτητου οργανισμού «Great Place to Work», τότε σε περιμένουμε!

Αναζητούμε Μηχανικό Τεχνικών Πωλήσεων.

Μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου στη διεύθυνση: .

Γιατί η αριστεία, η ευτυχία και η ευημερία είναι μέρος της κουλτούρας του TROPOS® μας.

 • ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών (13ος μισθός, bonus πωλήσεων)
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο & tablet
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αναπτύσσει τον κλάδο, πελατολόγιο και πωλήσεις τεχνικών έργων της εταιρείας.
 • Πραγματοποιεί νέες πωλήσεις.
 • Εξυπηρετεί τους πελάτες των τεχνικών έργων.
 • Εκτελεί το πρόγραμμα επισκέψεων σε υφιστάμενους και υποψήφιους νέους πελάτες και προωθεί τα νέα και υφιστάμενα προϊόντα.
 • Καταγράφει τους πιθανούς νέους πελάτες, αφού τους επισκεφθεί είτε μέσα από έρευνα και κτίζει τη βάση δεδομένων για το πελατολόγιό του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δίπλωμα Κολλεγίου ή Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Εμπειρία 3 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, τιμιότητα και επαγγελματισμός
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


  *Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.