Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση τριχοειδών ρωγμών στον σοβά

Προτάσεις και λύσεις από την ISOMAT!

1. Η ύπαρξη τριχοειδών ρωγμών στον σοβά, σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, είναι δυνατό να οδηγήσει σε σοβαρότερα προβλήματα.

2. Αρχικά απαιτείται ο καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες κτλ.

3. Ακολούθως ασταρώνεται η στεγνή επιφάνεια με FLEX-PRIMER.

4. Μετά το στέγνωμα του ασταριού, ακολουθεί η βαφή της επιφάνειας με FLEXCOAT σε δύο στρώσεις.

5. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στην περίπτωση που οι ρωγμές είναι πολλαπλές και πολύ έντονες, συνίσταται η πρώτη στρώση του FLEXCOAT να ενισχύεται, όσο είναι ακόμα νωπή, με πολυεστερικό ύφασμα πλάτους 1 m. Στη συνέχεια, για την επικάλυψη του πολυεστερικού υφάσματος , απαιτούνται δύο ακόμη στρώσεις FLEXCOAT. Εναλλακτικά, η αποκατάσταση πολλαπλών και πολύ έντονων ρωγμών θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση του ελαστικού στόκου 2 συστατικών FLEX-COVER, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.