Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση σκυροδέματος και προστασία οπλισμού

Προτάσεις και λύσεις από την ISOMAT!

Οι επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος (εξομάλυνση, πλήρωση φωλιών, διαβρωμένοι οπλισμοί, κατεστραμμένα τμήματα κτλ.) χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και γνώσης, δεδομένου ότι η λανθασμένη επιλογή υλικών καθώς και η κακή εφαρμογή, ανάλογα με τη σοβαρότητα της αποκατάστασης, μπορεί να καταστήσουν την επισκευή αναποτελεσματική.

 1. Η διάβρωση του οπλισμού έχει οδηγήσει στην αποκόλληση τμημάτων του σκυροδέματος, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την όλη κατασκευή.
 2. Αρχικά απομακρύνονται επιμελώς όλα τα χαλαρά τμήματα του σκυροδέματος και αποκαλύπτεται πλήρως ο διαβρωμένος οπλισμός.
 3. Ακολούθως απομακρύνεται από τον οπλισμό η σκουριά με μηχανικό τρόπο (π.χ. με συρματόβουρτσα).
 4. Στη συνέχεια καθαρίζεται καλά η επιφάνεια από τις σκόνες.
 5. Ο καθαρισμένος οπλισμός επαλείφεται με FERROSEAL σε δύο στρώσεις. Η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού.
 6. Η δεύτερη στρώση (του FERROSEAL) ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.
 7. Αφού στεγνώσει το FERROSEAL, η επιφάνεια διαβρέχεται καλά με νερό.
 8. Η αποκατάσταση του σκυροδέματος γίνεται με το ινοπλισμένο κονίαμα MEGACRET-40. Η παρασκευή του απαιτεί μόνο νερό.
 9. Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί.
 10. Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται επιμελώς από αφυδάτωση για 48 ώρες, π.χ. με περιοδική διαβροχή.
 11. Μετά τη σκλήρυνση του υλικού, ακολουθεί το σοβάτισμα και η βαφή της επιφάνειας.

Related Products