Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση αποκολλημένου και φουσκωμένου χρώματος εξωτερικών χώρων

Προτάσεις και λύσεις στεγάνωσης από την ISOMAT!

Η αποκόλληση ενός χρώματος μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη εφαρμογή (έλλειψη ασταρώματος, υγρό υπόστρωμα), στην κακή ποιότητά του (πολύ χαμηλές αντοχές, απορροφητικότητα) και τέλος σε υγρασία που έρχεται από την πίσω πλευρά του τοίχου.

1. Αφού αποκαταστήσουμε τα πιθανά προβλήματα υγρασίας που υπάρχουν, το παλιό χρώμα ξύνεται με σπάτουλα ώστε να απομακρυνθούν τα φουσκωμένα τμήματα.

   

2. Στη συνέχεια η επιφάνεια καθαρίζεται καλά από τις σκόνες.

3. Ακολουθεί αστάρωμα με FLEX-PRIMER

4. Αφού στεγνώσει το αστάρι, η επιφάνεια βάφεται με FLEXCOAT σε δύο στρώσεις.

5. Η δεύτερη στρώση του FLEXCOAT ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.

Related Products