Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση έντονων πολλαπλών ρωγμών στον σοβά

Προτάσεις και λύσεις από την ISOMAT!

1. Οι έντονες τριχοειδείς ρωγμές σε έναν σοβά μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένη εφαρμογή του (ελλιπής διαβροχή του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έλλειψη οπλισμού του σοβά όταν εφαρμόζεται πάνω από θερμομονωτικές πλάκες κτλ.) καθώς και στην κακή ποιότητά του.

2. Αρχικά καθαρίζεται η επιφάνεια από σκόνες κτλ

3. Ακολουθεί αστάρωμα με FLEX-PRIMER. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σχετικά σαθρός, το FLEX-PRIMER σταθεροποιεί την επιφάνειά του.

4. Παρασκευάζεται το FLEX-COVER με προσθήκη του Α-συστατικού (κονία) στο Β-συστατικό (γαλάκτωμα) και ταυτόχρονη ανάμιξη.

5. Αφού “τραβήξει” το αστάρι, εφαρμόζεται το FLEX-COVER με σπάτουλα πάνω στη ρηγματωμένη επιφάνεια σε μία στρώση.

6. Εφόσον έχει στεγνώσει η στρώση του FLEX-COVER, ασταρώνεται με FLEX-PRIMER και τελικά βάφεται με FLEXCOAT.