Προτάσεις & Λύσεις

Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων: Στοκάρισμα και βαφή επιφανειών

Η ανακαίνιση ενός χώρου είναι δυνατό να περιλαμβάνει από μικρές σχετικά επεμβάσεις μέχρι και ριζικές αλλαγές στη διαμόρφωσή του. Παραθέτουμε ορισμένα συνηθισμένα μικροπροβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα και γρήγορα, εφόσον γίνει σωστά η επιλογή των υλικών.

  1. Μικροατέλειες στον σοβά (π.χ. ρωγμές, οπές) είναι συνηθισμένες και μπορούν να αποκατασταθούν σχετικά γρήγορα.
  2. Αρχικά απομακρύνονται τα σαθρά υλικά.
  3. Στη συνέχεια καθαρίζεται η επιφάνεια από τις σκόνες.
  4. Το FAST-COVER τοποθετείται με σπάτουλα και πιέζεται μέχρι την πλήρωση του κενού.
  5. Αμέσως μετά λειαίνεται η επιφάνεια με σπάτουλα.
  6. Μετά από 30 περίπου λεπτά ο στόκος έχει στεγνώσει και η επιφάνεια μπορεί να βαφεί με το STANDARD COLOR.

Related Products