Προτάσεις & Λύσεις

Αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων

Προτάσεις και λύσεις στεγάνωσης από την ISOMAT!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

1. Ο αρμόστοκος σε μπάνια και κουζίνες παρουσιάζει απορροφητικότητα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υγρασίες σε γειτονικούς χώρους.

2. Αρχικά τα πλακάκια καθαρίζονται με υγρό σφουγγάρι.

 

3. Το PS-21 επαλείφεται με πινέλο κατά μήκος των αρμών σε δύο στρώσεις.

4. Το PS-21 διεισδύει στους πόρους του αρμόστοκου και τον στεγανοποιεί χωρίς να αλλάξει την όψη του.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

1. Οι επιφάνειες καθαρίζονται αρχικά από σκόνες κτλ.

2. Το PS-21 εκχύεται στην επιφάνεια και απλώνεται με τη βοήθεια λασπιέρας.

 

3. Αφήνεται να δράσει περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια απομακρύνεται το πλεονάζον υλικό.

4. Κατόπιν καθαρίζεται η επιφάνεια με ελαφρά υγρό πανί.

5. Μετά από 6 ώρες γίνεται ο τελικός καθαρισμός της επιφάνειας.

6. Το PS-21 εισχωρεί στους πόρους της επιφάνειας και τη στεγανοποιεί χωρίς να αλλάξει την όψη της

 

Σχετικά Προϊόντα