ΠΑΦΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASIMINA

Ένα εμπνευσμένο έργο τόσο για την ομάδα Hadjiyiannis όσο και για το Ξενοδοχείο Asimina, Πάφος.

Τοποθεσία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASIMINA, Πάφος

Χρονολογία
2015

Τύπος Επιφανειών
Σοβάς, ξύλο, μέταλλο

Επιφάνειες
Εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ξυλεία και μέταλλο

 

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

Υλικά Προετοιμασίας:

Τοιχοποιία:

 • SANDTEX STABILISING
 • DECOFIX STABILISING

Μεταλλικές Επιφάνειες:

 • CROWN UNDERCOAT
 • CROWN MULTISURFACE & UNDERCOAT WATERBASE
 • RUSTOLEU MANTI-RUST PRIMER
 • DECOFIX PAINT & VARNISH REMOVER
Εξωτερικές Επιφάνειες:

Τοιχοποιία:

 • SANDTEX FINE TEXTURED MATT
 • SANDTEX HIGH COVER SMOOTH

Μεταλλικές Επιφάνειες:

 • CROWN GLOSS FINISH
 • RUSTOLEUM COMBICOLOR

Ξυλεία:

 • V33 DECKING OIL
 • V33 AQUAGEL WOODSTAIN
 • V33 BOAT VARNISH

Μονωτικά:

 • DECOFIX DECOFLEX
Εσωτερικές Τοιχοποιίες:
 • MATT VINYL CROWN
 • CROWN SATIN FINISH

Άλλα Έργα