ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος θερμοπρόσοψης σε καινούργια κατοικία αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό. Το σύστημα θερμοπρόσοψης μειώνει τις ανάγκες για ψύξη και θέρμανση, καταργεί τις θερμογέφυρες και αναβαθμίζει την υποχρεωτική πλέον ενεργειακή ταυτότητα του κτηρίου.

Τοποθεσία
Ασώματος, Λεμεσός

Χρονολογία
2021

Επιφάνειες
Εξωτερικές τοιχοποιίες, κολώνες και δοκάρια

Τύπος Eπιφανειών
Πάνελ από OSB

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

Υλικά Προετοιμασίας

  • PL-BOND

Εξωτερικές τοιχοποιίες, κολώνες και δοκάρια:

  • GRAPHITE EPS80 – POLYSTYRENE BOARD
  • XPS ETICS I Ravatherm
  • ISOMAT AK-T55
  • FIBERGLASS MESH 161GR
  • ML-PRIMER
  • MARMOCRYL FINE

READY TO WORK WITH OUR TEAM?

Άλλα Έργα