Προτάσεις & Λύσεις

Στεγάνωση ταράτσας και εκ των υστέρων Θερμομόνωση

Τυχόν τοπικές αποκαταστάσεις των κλίσεων γίνονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET. Αν απαιτείται η δημιουργία κλίσεων στο σύνολο της ταράτσας, χρησιμοποιείται το ελαφρύ τσιμεντοκονίαμα SCREED-100. Μετά από παρέλευση 7 ημερών μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες στεγανοποίησης.

1. Το υπόστρωμα καθαρίζεται καλά από σκόνες, σαθρά υλικά κτλ.

2. Ακολουθεί διαβροχή του, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

3. Παρασκευάζεται το AQUAMAT-FLEX, με προσθήκη του Α-συστατικού (κονία) στο Β-συστατικό (ελαστικοποιητής) και ταυτόχρονη ανάμιξη.

4. Γίνεται η πρώτη επάλειψη του AQUAMAT-FLEX με βούρτσα, σε λωρίδες πλάτους του 1m. Η επάλειψη επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία κατά 15-20cm.

5. Στη νωπή στρώση του AQUAMAT-FLEX τοποθετείται και ενσωματώνεται πολυεστερικό ύφασμα (POLYESTER FABRIC 30GR) πλάτους 1m.

6. Η επάλειψη του AQUAMAT-FLEX συνεχίζεται σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας, πάντα σε λωρίδες πλάτους 1m.

7. Οι λωρίδες του πολυεστερικού υφάσματος θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους κατά 10cm.

8. Η ενισχυμένη με πολυεστερικό ύφασμα πρώτη στρώση, αφού στεγνώσει, καλύπτεται από μια δεύτερη επάλειψη με AQUAMAT-FLEX.

9. Ακολουθεί άλλη μια τρίτη στρώση με AQUAMAT-FLEX, σταυρωτά με την προηγούμενη και εφόσον αυτή έχει στεγνώσει. Το πάχος κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνά το 1mm. Εναλλακτικά, αντί του AQUAMAT-FLEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο προς χρήση ISOFLEX PU-510 σε δύο στρώσεις.

10. Πάνω στη στεγάνωση και αφού αυτή έχει στεγνώσει, τοποθετούνται με απλή εναπόθεση πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.

11. Ακολουθεί η τοποθέτηση γεωυφάσματος ή πλαστικής λινάτσας.

12. Τέλος, τοποθετούνται ταρατσόπλακες ή χαλίκι (πάχος στρώσης 6-8cm) για την προστασία της στεγάνωσης και της θερμομόνωσης από τον ήλιο και τον αέρα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η καλή βατότητα της ταράτσας.

Related Products