Προτάσεις & Λύσεις

Πως αποφεύγεται το στάξιμο μπογιάς

Το πρόβλημα

Μερικές φορές το χρώμα στάζει κάτω από τον τοίχο σε ορισμένες περιοχές, αφήνοντας ένα ανώμαλο και τραχύ φινίρισμα.

Η αιτία

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται κυρίως λόγω της υπερβολικής και άνισης βαφής της επιφάνειας, κατά την εφαρμογή. Εφαρμόζοντας πάρα πολύ χρώμα, δεν θα είναι δυνατό να στεγνώσει και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η περίσσεια βαφη να ‘τρέξει’ πάνω στον τοίχο.

Η λύση

Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το χρώμα και τρίψετε τις περιοχές όπου υπάρχει η περίσσεια βαφή. Στη συνέχεια εφαρμόστε ξανά το επάνω στρώμα.

Για να το αποφύγετε στο μέλλον, βεβαιωθείτε πάντα ότι εφαρμόζετε μια ομοιόμορφη επίστρωση σε όλη την επιφάνεια και την αφήνετε να στεγνώσει πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση.

Related Products