Διάφορα Θέματα

Ο Όμιλος Hadjiyiannis κερδίζει το βραβείο Best Workplaces™ Cyprus 2023

Ο Όμιλος Hadjiyiannis ανακοινώνει την απονομή του σημαντικού βραβείου Best Workplaces™ Cyprus 2023. Η αναγνώριση έρχεται ως αποτέλεσμα της ακλόνητης δέσμευσης της εταιρείας για την διατήρηση ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας και την καλλιέργεια μιας θετικής εργασιακής κουλτούρας.

Το βραβείο Best Workplaces™ Cyprus 2023, το οποίο αξιολογεί εταιρείες με βάση τα σχόλια των εργαζομένων και τις πρακτικές στο χώρο εργασίας, αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης του Ομίλου στην καλλιέργεια ενός υποστηρικτικού και ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη βράβευση ήρθε σε συνέχεια της περσινής αναγνώρισης του Ομίλου μας ως Great Place to Work το 2022.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην αναγνώριση του Ομίλου Hadjiyiannis ως Best Workplaces™ Cyprus 2023 είναι η δέσμευσή σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και η προώθηση ενός ισχυρού αισθήματος συνεργασίας και συνεισφοράς μεταξύ των εργαζομένων. Επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που επηρεάζουν θετικά την κοινωνία και οργανώνοντας δραστηριότητες που προάγουν την ομαδική συνοχή, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει μια εργασιακή κουλτούρα που υπερβαίνει τις καθημερινές υποχρεώσεις.

Η έρευνα για τη βράβευση Best Workplaces™ Cyprus 2023, η οποία βασίστηκε σε πολύτιμα σχόλια του προσωπικού, αποκάλυψε εξαιρετική βαθμολογία 93% στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Η αναγνώριση αυτή εδραιώνει περαιτέρω τη δέσμευση του Ομίλου Hadjiyiannis να καλλιεργεί την ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, συμβάλλοντας τελικά στη συνολική επιτυχία του οργανισμού.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Όμιλος Hadjiyiannis παραμένει αφοσιωμένος στη διατήρηση της ιδιότητάς του ως ιδανικού χώρου εργασίας. Στόχος είναι να θέτει ως προτεραιότητα την Ευημερία, την Ευτυχία και την Αριστεία των εργαζομένων. Επιδιώκοντας συνεχώς τη βελτίωση σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος είναι έτοιμος να προσφέρει αριστεία και να συνεχίσει να έχει θετικό αντίκτυπο στον κλάδο.

Σχετικά με την Hadjiyiannis:

H Hadjiyiannis, που ιδρύθηκε το 1967, είναι μια εξέχουσα μικρή επιχείρηση στον τομέα της εισαγωγής και διανομής δομικών υλικών και χρωμάτων. Με μια ευρεία γκάμα προϊόντων από διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, η εταιρεία εξυπηρετεί μια ποικίλη πελατειακή βάση σε όλη την Κύπρο και την Ελλάδα. Η Hadjiyiannis δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και να διατηρεί ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους της.