Προτάσεις & Λύσεις

Γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων

Προβλήματα και λύσεις από την Isomat!

Η ανάγκη γεμίσματος των δαπέδων (κάλυψη σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης, αποξήλωση παλαιού ξύλινου δαπέδου και αποκατάσταση υψομετρικών διαφορών, δημιουργία κλίσεων σε δώματα και μπαλκόνια) και εξομάλυνσής τους (τοποθέτηση πλακιδίων, μοκέτας, πλαστικού ή ξύλινου πατώματος), εμφανίζεται τόσο σε νέες κατασκευές, όσο και σε παλιές κατά την ανακαίνισή τους.

1. Η απομάκρυνση ενός ξύλινου πατώματος και η αντικατάστασή του με κεραμικά πλακίδια, οδηγεί σε υψομετρικές διαφορές συγκριτικά με τα υπόλοιπα δάπεδα.

2. Αρχικά καθαρίζεται το υπόστρωμα από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κτλ. και τοποθετούνται οι «οδηγοί».

3. Στη συνέχεια διαβρέχεται καλά η επιφάνεια, χωρίς όμως να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

4. Για μικρά πάχη εφαρμογής (μέχρι 3-4 cm) προτείνεται συγκολλητική στρώση με ADIPLAST, το οποίο αναμιγνύεται προηγουμένως με τσιμέντο, άμμο και νερό. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ετοιμόχρηστο FERROSEAL.

5. Αναμειγνύουμε το SCREED-100 σε νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματισθεί μία ομοιόμορφη μάζα.

6. Η διάστρωση του SCREED-100 γίνεται όπως αυτή του σκυροδέματος, σε πάχος μέχρι 10 cm ανά στρώση.