Προτάσεις & Λύσεις

Αποκόλληση ψηφίδας σε πισίνα: Πρόβλημα & Λύση

Προτάσεις και Λύσεις από τη Hadjiyiannis και την Isomat!

Επιφάνειες

Τοιχοποιία πισίνας με πολυουρεθανική μόνωση

Πρόβλημα

Αποκόλληση ψηφίδας

Πιθανές αιτίες

Οι πιθανές αιτίες του συγκεκριμένου προβλήματος μπορούν να αποδοθούν στα πιο κάτω:

  1. Έλλειψη πρόσφυσης της κόλλας πλακιδίων με το πολυουρεθανικής βάσης στεγανωτικό υλικό του υποστρώματος, λόγω μη επαρκούς επίπασης χαλαζιακής άμμου στο νωπό στεγανωτικό.
  2. Ανεπαρκής στεγάνωση της πισίνας.
  3. Λανθασμένη επιλογή κόλλας πλακιδίων.

Λύση

  1. Αρχικά θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση των αποκολλημένων ψηφίδων. Απαραίτητος είναι ο έλεγχος των σωληνώσεων και του φωτισμού για εντοπισμό τυχόν διαρροών.
  2. Ακολουθεί καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και σαθρά υλικά.
  3. Εφαρμόζεται το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER PU-100 και ακολούθως το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ISOFLEX PU-510 σε δύο στρώσεις. Μετά την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης και όσο αυτή είναι νωπή, γίνεται επίπαση με χαλαζιακή άμμο (Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου περίπου 3kg/m2).
  4. Μετά τη σκλήρυνση του ISOFLEX PU-510, η επικόλληση των νέων ψηφίδων συνιστάται να γίνεται με υψηλής ποιότητας ρητινούχες κόλλες, όπως η ISOMAT ΑΚ-25 και η ISOMAT ΑΚ-22.
  5. Ακολουθεί αρμολόγηση της επιφάνειας μετά από τουλάχιστον 48 ώρες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες οι χρόνοι επιμηκύνονται.