Προωθητικές Ενέργειες
Προωθητικές Ενέργειες
Ολόχρονα η Εταιρεία Hadjiyiannis πραγματοποιεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας με ενέργειες above και below the line, με στόχο την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει.
 
Επίσης, παρέχει πλήρη υποστήριξη στους συνεργάτες της  σε όλους τους τομείς προώθησης πωλήσεων.
 
Εκτός από τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, έντυπες και άλλες διαφημίσεις, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε προωθητικές ενέργειες όπως επιδείξεις (promotions), έντονη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διάφορες καινοτόμες ενέργειες. 
 
Επίσης, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον κάθε συνεργάτη της ξεχωριστά ανάλογα με τις δικές του ανάγκες, παρέχει πλήρη υποστήριξη με μέσα προβολής, ενημέρωσης και προώθησης πωλήσεων.