Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μαζί, χρωματίζουμε ένα καλύτερο μέλλον!

Η Εταιρεία Hadjiyiannis έχει εντάξει στη στρατηγική της, άξονες και πρακτικές που στοχεύουν μεταξύ άλλων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική προσφορά.

Η Εταιρεία Hadjiyiannis είναι μέλος της Green Dot με συμμετοχή στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών και ανακύκλωσης. Επίσης τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel), το οποίο δίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια μόνο σε προϊόντα που είναι άκρως φιλικά στο περιβάλλον.

Όσο αφορά την κοινωνική προσφορά, η εταιρεία διοργανώνει, συμμετέχει ή ανταποκρίνεται με ενέργειες που έχουν στόχο την παροχή βοήθειας σε διάφορα κοινωφελή ιδρύματα. Όλες οι εταιρείες οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ανάλογα με τις δυνατότητές τους.