Ξενοδοχείο Four Seasons, Λεμεσός

Περιγραφή Έργου

Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FOUR SEASONS, Λεμεσός

Χρονολογία: 2016

Επιφάνειες: Εξωτερικές, εσωτερικές τοιχοποιίες και μέταλλο

Τύπος Eπιφανειών: Σοβάς, σπάτουλα και σιδηρούχα μέταλλα

 

Υλικά Έργου

1. Υλικά Προετοιμασίας:

α. STABILISING SOLUTION WATER-BASED SANDTEX

β. FILLER POWDER BARTOLINE

γ. MERCOLA WHITE ACRYLIC PRIMER

δ. CROWN UNDERCOAT (μεταλλικές επιφάνειες)

 

.  Εσωτερικές Επιφάνειες (Ταβάνια και Τοιχοποιίες)

α. CROWN MATT EMULSION

 

Εσωτερικές Επιφάνειες (Τουαλέτες)

α. CROWN KITCHEN & BATHROOM

 

2γ. Εσωτερικές Επιφάνειες (Μέταλλα)

 α. CROWN  GLOSS

 

3. Εξωτερικές Επιφάνειες

α. SANDTEX HIGH COVER SMOOTH