Ξενοδοχείο Asimina, Πάφος

Περιγραφή Έργου

Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASIMINA, Πάφος

Χρονολογία: 2015

Επιφάνειες: Εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ξυλεία και μέταλλο

Τύπος Eπιφανειών: Σοβάς, ξύλο, μέταλλο

 

Υλικά Έργου

1. Υλικά Προετοιμασίας:

Τοιχοποιία:

α. SANDTEX STABILISING

β. DECOFIX STABILISING

Μεταλλικές Επιφάνειες:

α. CROWN UNDERCOAT

β. CROWN MULTISURFACE & UNDERCOAT WATERBASE

γ. RUSTOLEU MANTI-RUST PRIMER

δ. DECOFIX PAINT & VARNISH REMOVER

2. Εξωτερικές Επιφάνειες:

Τοιχοποιία:

α. SANDTEX FINE TEXTURED MATT

β. SANDTEX HIGH COVER SMOOTH

Μεταλλικές Επιφάνειες:

α. CROWN GLOSS FINISH

β. RUSTOLEUM COMBICOLOR

Ξυλεία:

α. V33 DECKING OIL

β. V33 AQUAGEL WOODSTAIN

γ. V33 BOAT VARNISH

Μονωτικά:

α. DECOFIX DECOFLEX

3. ΕσωτερικέςΤοιχοποιίες:

α. MATT VINYL CROWN

β. CROWN SATIN FINISH