Προτάσεις & Λύσεις

Στεγάνωση για ταράτσες με ανεπαρκείς κλίσεις στις οποίες παραμένουν στάσιμα νερά

Προτάσεις και λύσεις στεγάνωσης από την ISOMAT!


1. Διαβρέχουμε το καλά καθαρισμένο υπόστρωμα χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

2. Εξομαλύνουμε το υπόστρωμα και δημιουργούμε λούκι με το DUROCRET.

3. Γίνεται η πρώτη επάλειψη AQUAMAT-ELASTIC με βούρτσα, σε λωρίδες πλάτους 1 m. Η επάλειψη επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία κτλ.) κατά 15-20 cm.

4. Στη νωπή στρώση του AQUAMAT-ELASTIC, τοποθετείται και ενσωματώνεται πολυεστερικό ύφασμα (TRΕVIRA) πλάτους 1 m.

5. Η ενισχυμένη με πολυεστερικό ύφασμα πρώτη στρώση, αφού στεγνώσει, καλύπτεται από μία δεύτερη επάλειψη με AQUAMAT-ELASTIC.

6. Ακολουθεί τρίτη στρώση με λευκό AQUAMAT-ELASTIC σταυρωτά με την προηγούμενη και αφού αυτή έχει στεγνώσει. Το πάχος κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 mm.