ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος/η Πιστώσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψάχνουμε Υπεύθυνος/η Πιστώσεων που θα ενταχθεί στην ομάδα μας. Αν πιστεύεις ότι έχεις τα προσόντα, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο:

 • ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
 • Άριστο Περιβάλλον Εργασίας.
 • Ελκυστικό Πακέτο Απολαβών (13ος μισθός, επενδυτικό ασφαλιστικό πλάνο).
 • Προοπτικές Ανέλιξης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αξιολόγηση και αναθεώρηση των πιστώσεων πελατών.
 • Παρακολούθηση των ανοιχτών οφειλών και διαχείριση του κύκλου των πιστώσεων.
 • Επικοινωνία με πελάτες για την εξόφληση οφειλών και την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.
 • Διαχείριση των πιστώσεων σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του λογιστηρίου.
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας για θέματα εισπράξεων και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Καταχώρηση εξόδων και εισπράξεων για ενημέρωση των ταμείων/τραπεζών.
 • Ετοιμάζει τη λίστα χρεωστών (debtor’s list).
 • Ετοιμάζει τραπεζικές καταθέσεις.
 • Καταμέτρηση και έλεγχος ταμείων.
 • Ετοιμάζει και αποστέλλει τις μηνιαίες καταστάσεις πελατών.
 • Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές για τους ετήσιους ελέγχους.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξοικείωση με λογιστικά συστήματα και λογιστικές διαδικασίες.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 • Ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές καταστάσεις και προτεραιότητες.
 • Επιδεξιότητα στη χρήση λογισμικού γραφείου, όπως το Microsoft Excel και το Word.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


  *Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.