ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λειτουργός Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψάχνουμε Λειτουργό Τεχνικής Υποστήριξης που θα ενταχθεί στην ομάδα μας. Αν πιστεύεις ότι έχεις τα προσόντα, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο:

 • ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών (13ος μισθός, bonus επίτευξης στόχων)
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Προετοιμασία τεχνικών σεμιναρίων
 • Παρουσίαση τεχνικών σεμιναρίων μικρής κλίμακας
 • Φυσικά δείγματα εκθέσεων, εμπορικών πελατών, showrooms κτλ
 • Προετοιμασία υποστρωμάτων για εφαρμογές έρευνας και ανάπτυξης
 • Επισκέψεις σε έργα – προβλήματα εφαρμογών
 • Βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση έργων για σκοπούς προώθησης
 • Τακτοποίηση- Επίβλεψη του χώρου τεχνικών εφαρμογών
 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη πελατών και συναδέλφων
 • Προσέγγιση αρχιτεκτόνων και μηχανικών για προώθηση υλικών
 • Προσέγγιση μεγάλων έργων και εργοληπτικών εταιρειών και επίβλεψη των έργων
 • Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις συνεργατών (π.χ. εκθέσεις) για προώθηση των προϊόντων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής Σχολής.
 • Απόφοιτος ΤΕΙ/Κολλεγίου/Πανεπιστημίου με κατεύθυνση στον τομέα της Μηχανολογίας, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο και επιχειρηματολογία.
 • Ικανότητα άριστης συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, τιμιότητα και επαγγελματισμός.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


  *Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.