ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λειτουργός Διαχείρισης Παραγγελιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψάχνουμε Λειτουργό Διαχείρισης Παραγγελιών που θα ενταχθεί στην ομάδα μας. Αν πιστεύεις ότι έχεις τα προσόντα, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο:

 • ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
 • Άριστο Περιβάλλον Εργασίας.
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών (13ος μισθός, επενδυτικό ασφαλιστικό πλάνο, κλπ).
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Λαμβάνει, καταγράφει και διεκπεραιώνει ηλεκτρονικές παραγγελίες.
 • Εκδίδει τιμολόγια παραγγελιών και πιστωτικές σημειώσεις.
 • Προετοιμάζει το πλάνο διανομής σε σχέση με τα συμφωνημένα ωράρια παραδόσεων και επικοινωνεί με τους αντίστοιχους παραλήπτες.
 • Έλεγχος παραγγελιών πριν την φόρτωση.
 • Παρακολουθεί παραγγελίες και βεβαιώνεται ότι θα φτάσουν στην ώρα τους.
 • Διατηρεί επικοινωνία με πωλητές και αποθήκη.
 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα όπως αρχειοθέτηση, απάντηση τηλεφώνων, και χειρίζεται αλληλογραφία ρουτίνας.
 • Συμμορφώνεται με τις πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς της εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δίπλωμα κολλεγίου διετούς τουλάχιστον φοίτησης προτιμότερο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή logistics ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office και ειδικά στην Excel.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία και συνέπεια.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


  *Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.