ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξωτερικός Πωλητής/Τμήμα Έργων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψάχνουμε τον επόμενο Εξωτερικό Πωλητή/Τμήμα Έργων που θα ενταχθεί στην ομάδα μας.

Αν πιστεύεις ότι έχεις τα προσόντα, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο:

 • ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών (13ος μισθός, bonus επίτευξης στόχων)
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αναπτύσσει τον κλάδο, πελατολόγιο και πωλήσεις τεχνικών έργων της εταιρείας.
 • Πραγματοποιεί νέες πωλήσεις.
 • Εξυπηρετεί τους πελάτες των τεχνικών έργων.
 • Εκτελεί το πρόγραμμα επισκέψεων σε υφιστάμενους και υποψήφιους νέους πελάτες και προωθεί τα νέα και υφιστάμενα προϊόντα.
 • Καταγράφει τους πιθανούς νέους πελάτες, αφού τους επισκεφθεί είτε μέσα από έρευνα και κτίζει τη βάση δεδομένων για το πελατολόγιό του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δίπλωμα Κολλεγίου ή Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Εμπειρία 3 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, τιμιότητα και επαγγελματισμός
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


  *Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.